יום חמישי, 5 בינואר 2012

אפילו בענין שלי יהיו מפורסמים

רבינו הקדוש, נ נח נחמ נחמן מאומן, אמר שאפילו בענין שלו יהיו מפורסמים.
וזה ידוע שענין של רבינו בעיקר זה תפילה (וכמו שאמר פעם למה יש כל כך
מחלוקת ואי הבנה אודותיו, כי זה גורלו של התפלה כמו שאיתא בגמ' כרום זולת
לבני אדם, שזה תפילה העומדת ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה), וגם
ידוע שעד דורנו לא היה מושג כזה שחסיד ברסלב יתגאה וישתטה להיות מורם
משאר החסידים וכו', עד שהגענו לתלמידי ר' יצחק בנדר ז"ל, ואז התחיל המחלה
לפשוט, והיום יש גם בננח מפרסמים של שקר.

ונראה שזה תלוי במה שרק לאחרונה נכנסנו חזק תחת הקליפה של הפלשטים,
ורבינו גילה בלק"מ (תורה י) שהמפרסמים של שקר הם בחי' אבימלך (ואולי כדאי
לכנות אותם כן למעשה) מלשון אבי- רוצה מלך- למלוך, והם מחזיקים את עצמם
לצדיקים מחמת איזה סגופים ועבודות שעשו, אע"פ שהם מכירים שהם עדיין
שקועים בכל התאוות. והם מחזיקים את עצמם להיות בעל תפילה, לסמוך על
תפילתם.

והנה אבימלך הוא מלך פלשטים, ולכן בימינו התחלנו לראות את השרש הזאת פורה
ראש ולענה.

אכן צ"ב כי רגילים אנו למצוא שקליפת הפלשטים זה ללכת אחר התאוות
החיצוניות, וכמו שכתוב אצל שמשון שנפל בידם, שחז"ל אמרו שהוא הלך אחר
עיניו. וצ"ל שהשורש של דרישת התאוות החיצוניות זה מחמת ההפקרות שלהם שהם
רוצים כל אחד למלוך לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה לגמרי. ובזה מובן שזה
לעומת זה עשה האלהים, שזה ממש ענין של נ נח, שכל אחד מוציא את נקודת
האנוכיות שלו, ומשתחרר משלטון זר, אבל זה בדרך התקשרותו לשורש נשמתו,
ההיפוך ממש מהפקרות של הפלשטים שרוצים שהגוף ינהל כפי תאוות נפשו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...