יום ראשון, 29 בינואר 2012

עיקר התשובה ע"י הדיבור

עקר התשובה על ידי הדבור

כל האומר תהלה לדוד שלש' פעמים בכל יום מבטח לו שהוא בן עולם הבא...
מאחר שעל ידי זה יזכה בודאי לתשובה
כי עקר התשובה על ידי הדבור כמו שכתוב קחו עמכם דברים ושובו אל ה'
כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה איני מבקש מכם אלא דברים

והוא בחינה הנ"ל שעקר התשובה זוכין על ידי אמירת תהלים
שהוא כלו דבורים קדושים של צעקות ותחנות ובקשות ושירות ותשבחות אליו יתברך
שעל ידי זה זוכין לתשובה כנ"ל
על ידי זה יכולין לתקן הכל כי על ידי זה ימשיך על עצמו קדשה
שיקדש הדבור מאד שיאמר תמיד שירות ותשבחות הרבה עם הדבור

(שיחת הנפש אות יג)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...