יום שלישי, 31 בינואר 2012

נ נח נחמ נחמן מאומן מהפך הרע לטוב


אשרינו שאנחנו יהודים, שאנחנו מאמינים בתורה ובצדיקים.

מה שיש, חס ושלום, איזה, איזה ייסורים, איזה דבר לא טוב, אז זה רבינו הקדוש מהפך הכל רק לטוב, הוא מהפך הרע לטוב.
אז להגיד רק "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן" זה מספיק להחריב כל הסיטרא אחרא, כל החושך, זה עניין חדש לגמרי שרבינו הקדוש זכה לזה
בשם הזה מרומז כל מה שעובר על כל אחד מישראל, והוא מהפך הכל לטוב.

אין תגובות: