יום שלישי, 3 בינואר 2012

תפילה - להבאת הגאולה

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, והבוחר בשירי זמרה, שתזכור ברחמיך וחסדיך הגדולים את שכינת עוזך, אשר נדדה ממקומה כצפור נודדת מן קנה "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד". ותקים ותגביה את כנסת ישראל מנפילתה. ותעזור אותנו ברחמיך הרבים, שנזכה להרים קול זמרה, למען יהיה לנו כח לסדר לפניך זמירות שירות ותשבחות בקול גילה ורנן, ונגינותינו ננגן כל ימי חיינו בקול נעים וערב כאשר אהבת, ותעזור לנו לעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה. וכשם שמסרת תורתך הקדושה למשה עבדך, וביום לימדת עמו תורה שבכתב, ובלילה תורה שבעל פה, כן תעזרנו ברחמיך הרבים ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, שנזכה ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה יומם ולילה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...