יום ראשון, 29 בינואר 2012

אנחנו צריכים להאמין שה' יתברך שומע כל תפילה.

אנחנו צריכים להתגעגע לזה, ולהתפלל להשם על זה, שנזכה להכיר את השם יתברך, שנזכה להאמין בהשם ולשמור על התורה והמצוות, זה העיקר החיים, זהו!
העיקר הלב, להתגעגע ולאמור להשם: רחם עלי שאזכה להכיר אותך ולעבוד אותך באמת, באמונה, כן, זהו עיקר החיים, זהו חיים של אמונה וביטחון, חיים של שמחה.

אוי, צריכים בפשיטות לדבר בפה, מה שהעיניים רואות בספר, לדבר בפה ולהאמין שהשם יתברך שומע כל תפילה. אפילו רצון טוב שיש לנו, השם יתברך יודע הכל ועוזר, ועוזר לנו ורוצה לעזור לנו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...