יום שני, 2 בינואר 2012

אנחנו מאושרים ויש לנו את כל התיקונים ע"י רבי נחמן.

אנחנו מאושרים, אנחנו כבר יש לנו כל התיקונים והרפואות והישועות שאנחנו צריכים כל אחד ואחד, על ידי רבינו רבי נחמן, רק רבינו רבי נחמן! הוא השורש של התורה, הוא השורש של האמונה, הוא השורש של כל אחד מישראל, איך שנמצא, באיזה מקום שירד, באיזה מקום שהוא נמצא, הוא, הוא מוציא אותו, הוא מרפא אותו, כן, מה, מה שאי אפשר לרפאות חולה כזה, זה חולה כזה שאין לו, אין לו, אין, אין רפואה למחלה כזה, אבל רבינו רבי נחמן הוא גילה, שהוא כן יכול לרפאות ולתקן הכל, כן, כן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...