יום חמישי, 26 בינואר 2012

בשביל מה אנחנו חיים? לקיים התורה והמצוות.

"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", מה זה השמחה? "שלא עשני גוי", יש לנו תורה ומצוות, יש לנו מצוות תפילין, ציצית, שבת, פסח, סוכות.
כל חיינו, כל רגע מצוה, מצוה... בשביל מה אנחנו חיים? לקיים התורה והמצוות
היה לנו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, והם נתנו לנו התורה, כן.
מה יש לנו לעשות בזה העולם? להביא ילדים ולחנך אותם בתורה ולהודיע שיכולים להיות בשמחה תמיד. "שלא עשני גוי" זה שמחה תמיד..."

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...