יום רביעי, 25 בינואר 2012

מה שמייחד את רבי נחמן :


וזה אי אפשר אלא אם כן נכשל בהם
כי לעלות מדרגא לדרגא
צריך ירידה תחלה
שהיא המכשול
וזה: ביום ההוא יבקש עון ישראל ואיננו
כי לעתיד יהיה כלו תשובה
ועל ידי התשובה זדונות נעשין זכיות
ויהיה נעשה מעברות ישראל תורה
ועל כן יבקשו אז העונות
כי יבקשו ויחפשו אז אחר עונות ישראל
איך לוקחין עוד איזה עון כדי לעשות ממנו תורה
ואיננו
כי יהיו כל העונות נכללין באין
הינו באין סוף
ששם העונות נתהפכין לזכיות על ידי התשובה
שזהו בחינות 'ירידה תכלית העליה' הנ"ל
וזה: "שובה ישראל וכו' כי כשלת בעונך"
הינו על ידי התשובה
יהיה נעשה מהעברות בחינת מכשלה
שהוא התורה, כנ"ל


והעניין הוא, כי רבי נחמן דייקא זכה לעשות תשובה שלמה מאהבה בשלמות שאין שלמות אחריה.

 ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...