יום חמישי, 5 בינואר 2012

וזרעו יהיה מלא הגוים (פ' ויחי פסוק יט)

ירושלים, נקרא בתורה שלם (כמש"כ ומלכי צדק מלך שלם), ורבינו כותב בלקוטי
מוהר"ן תנינא תורה א' שהר"ת של בדבר י' שמים נעשה, הוא נבי"א, כי שמים זה
בחי' האות א', ולפ"ז לכאו' יכולים לעשות להיפוך שהא' יהיה רמז להש',
ולפ"ז המילה מלא, בחילוף הא' לש', היא שלם, דהיינו ירושלים. וא"ת למה
נחלפה? כי הא' מרמז לאומן, והמ' למירון, והל' מיקים שהא' תהיה מוחלפת לש'
לרמוז על ירושלים. וזה בהתאם למה שסבא אמר, אל תטוש תורת אמך, אמך זה ר"ת
אומן מירון כותל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...