יום ראשון, 22 בינואר 2012

דרך של המפרסמים של שקר לעשות דרכים

בפרשת וארא (ט:יז) השם יתברך מזהיר את פרעה "עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, רש"י מפרש שהמלה מסתולל מגזירת מסילה, וכתרגום אונקלוס - כבישת ביה בעמי. הרי שהתורה הקדושה מצייר האופן שפרעה היה משתלט על עם ישראל, שהיו תחת מסילות שלו. ולאומת זה יש הדרך של התבודדות, כמבואר בספר מסילת ישרים של הרמח"ל (שרבינו אמר לקצת אנשים ללמדו) בהקדמה ובפרק ראשון גודל החשיבות לעשות התבודדות - שרק זה הוא המסילה הישרה.

וכיון שהזכרתי הרמח"ל, אציין מה שמצאתי בתקונים חדשים שלו תקון מ"ג שמדבר על השיר חדש ומקשר אותו לענין של ינו"ן, שהוא סוד נ' פלאות, וסוד ן' פשוטה, ע"ש. ויש לי כמה רמזים בזה לנ נח, והם רשומים בהקונטרס לקוטי נ נח, ת"ל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...