יום שישי, 20 בינואר 2012

ה"פרעה" שבאנשים אינה נותנת להם לשמוע לנ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת וארא (שמות ז:כג) ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת. היינו ולא שת ל"בוגםלזאת" – גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (עם השלוש תיבות).

אין תגובות: