יום שישי, 20 בינואר 2012

ה"פרעה" שבאנשים אינה נותנת להם לשמוע לנ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת וארא (שמות ז:כג) ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת. היינו ולא שת ל"בוגםלזאת" – גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (עם השלוש תיבות).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...