יום שלישי, 3 בינואר 2012

תינוקות

הרוסים והקיבוצניקים תינוקות שנישבו - יש להם דין אחר
-אפשר להגיד כבר שהחזרה לארץ ישראל עכשיו זה חלק מהפלאים האלה?
-אה?
-עכשיו שבאים לארץ ישראל, העלייה מרוסיה שאנחנו באנו לאדמת ארץ ישראל
-כן!
-זה חלק כבר מהגאולה השלימה?
-כן, כן וודאי!
-חלק גדול?
-יהודי.. אפילו יהודי אחד שזוכה לבוא לארץ ישראל. בפרט, הם יהודים הם בני אברהם יצחק ויעקב, הם לא נימולים ולא מלו אותם. הם לא יודעים כלום, תינוק שנשבה! אז יש לו דין אחר. הוא נשבה בין העכו"ם. הוא אוכל טרפות והכל…
-גם הקיבוצניקים? גם בארץ ישראל הקיבוצניקים תינוקות שנשבו?
-כן! לא יודעים! זה תינוקות שנשבו. כן! זה הכל נעשה על-ידי השקר! נעשה חורבן כזה!
-אז כולם יכולים לחזור בתשובה? הקב"ה יש לו מקום לכולם?
-כן!!
(שיחות סבא)
אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...