יום ראשון, 1 בינואר 2012

חינוך הילדים מפי סבא ישראל דב אדסר

חינוך, לחנך הילדים שישנו בזמן, לקום בזמן וילכו לבית הכנסת, לשמוע, אפילו בזמן שהוא לא מבין, אז לשמוע התפילה של יהודים שהם מתפללים להשם יתברך, כן, שידעו ויתרגלו וידעו את השם ואת התורה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...