יום שני, 12 בדצמבר 2011

בכל אחד טמון אוצר,ובשביל לידע ממנו צריך לנסוע לרבנו הקדוש.

מעשה שסיפר מהאוצר שתחת הגשר. שפעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה תחת הגשר יש שם אוצר, על כן נסע לשם ועומד אצל הגשר ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים, ועבר שם איש חיל [שוטר] ואמר לו מה אתה עומד וחושב. חשב בדעתו שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסיעו ויתחלקו, סיפר לו כל העניין. ענה ואמר לו: הוי יהודי שם לב לחלום אלא מאי גם אני חלמתי שבמקום פלוני אצל פלוני במחסן יש אוצר, האסע לשם?
ונסע האיש לביתו וחפר
במחסן שלו ומצא האוצר. ואמר אחר כך, "עתה ידעתי: האוצר הוא אצלי אבל כדי לדעת מזה עלי לנסע עד וינה".
כך בעניין עבודת השם, שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו, רק לידע מהאוצר מכרח ליסע להצדיק.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

ישר כוח על כל הפרסומים

למרות שאין כאן מתגובות כמו באתרים חברתיים, כי שיטת התגובות כאן לא קלה. בע"ה נצטרך לטפל בזה.

אבל יש כאן תפוצה חזקה וכבר שמעתי אנשים שנהנים מאוד מהפרסומים החדשים שלכם באתר.

נ נח עליקום

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...