יום שני, 12 בדצמבר 2011

מי שמע דיבורים כאלה?


לחשוב, לא לשכוח מה שאנחנו מדברים

צריכים לעשות (לילד) כובעים חזקים ויהיו, לא יפלו, יפים וחזקים, כן.

 [גדלנו עם השפה הצרפתית, אולי יותר טוב לא לדבר צרפתית, יותר טוב שנדבר...]
כן, ודאי, זה מסמא מטמא את האדם, מטמא, מטמא את האדם. הלשון וכל מה שבהם. אוי, אוי, ריבונו של עולם.

לקדש את הדיבור, אפילו כל מה שמדברים שיהיה בקדושה, בקדושת התורה והשם יתברך, ואמת ואמונה, לא כמו הגויים, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי...

[יש שמועה שנפולאון פגש את רבינו, זה נכון?]
אינני יודע
[זה לא כתוב, זה ידוע דבר כזה? יש שמועה כזאת]
יש שמועה שהוא נפגש אתו. לא, לא ברור.


כל העולם ישמחו וינגנו ניגונים שלנו, ויהיה שמח.
שמחה גדולה בירושלים ובכל העולם ובאומן.
אנחנו נלך בלילה, לא ניתן לרחביה לישון, הם יצעקו: "הוא לא נותן לנו לישון, לא נותן לנו לישון, מה זה?",
הם צריכים לזמר "גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו" (סבא צוחק),
אה, אה, אה, אה, נו, נלך לאכול, אחר הניגון של "גדולתנו ותפארתנו", צריכים לאכול, שיהיה לנו כח להמשיך ובריקודים וניגונים, כן,
הם אומרים כל העולם: "ניגונים כאלה כמו ברסלב? אין",
הגאונים הגדולים הם אומרים: "כמו רבי נחמן, אין", הוא כל התורה, הוא כל ישראל, הוא התיקון של כל ישראל, הוא מתקן כל... אפילו כופרים, אפילו שהם רחוקים לגמרי מהיהדות, מתורה, הוא יקרב אותם ויעשה, יהיה מהם צדיקים גדולים.האר"י הקדוש, הוא גם כן לא ידע, לא ידע מרבינו, זה עניין פלא כזה, מה שלא היה מעולם, חדש לגמרי! (סבא צוחק),

בכל פעם שאני בא לאמריקה, אז העיתונים כותבים: "בא זקן מארץ ישראל, והוא רוצה להיפגש עם רייגן"

רבינו הקדוש אומר: "שהוא, שהוא לומד את השם יתברך והוא נותן לו עצה, שהוא לומד את השם יתברך איך להתנהג אתנו, אתנו" (סבא צוחק). האם היה כבר דבר כזה, דיבורים כאלה?...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...