יום שישי, 9 בדצמבר 2011

חנוך לנער

להודיע גם להבנים, שיש רבי נחמן מברסלב בעולם, אוי, מה שזה, מה שזה, מה, העיקר הרפואה, איזה רפואות, איזה ישועות, איזה כח, איזה פלא, מה שלא היה עדיין בעולם, זהו, זה הגאולה השלימה שאנחנו מקווים ומצפים בכל ימי חיינו, זה הוא העיקר של התורה, העיקר של הכל, הוא מכניס התורה באדם, אמונה, אמת, שזה פלאות כאלה שאין בעולם, ככה הוא סיפר, אני לא כלום, מה, מה יש, אני, אני יודע, אני... הוא גילה טיפה מן הים מענין גדולתו, שהוא יכול לעזור לנו, אנחנו חולים כאלה שאנחנו מחזיקים, אנחנו צריכים להרופא הכי גדול שבעולם, והרופא כזה שהוא יכול לרפאות אותנו, זה רק רבינו, רבינו הקדוש רבי נחמן !
(שיחות סבא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...