לא תיקום ולא תיטור

קיים איסור לנקום ולנטור לחבר על עוול שעשה. 
החפץ חיים משווה את הבודדים בעם ישראל לאיברים שבגוף האדם. אם אחד הלך בדרך ורגליו נתקלו זו בזו, לא יעלה על דעתו לשנוא או לפגוע ברגל שנתקלה. כך עם ישראל אם אחד עשה עוול לחברו אין מקום לשנוא אותו או לנקום בו. כדאי גם לזכור שאם נעשה עוול לאדם מן השמיים כיוונו שזה יעשה ע"י חברו זה. 

אין תגובות: