יום חמישי, 8 בדצמבר 2011

לא תיקום ולא תיטור

קיים איסור לנקום ולנטור לחבר על עוול שעשה. 
החפץ חיים משווה את הבודדים בעם ישראל לאיברים שבגוף האדם. אם אחד הלך בדרך ורגליו נתקלו זו בזו, לא יעלה על דעתו לשנוא או לפגוע ברגל שנתקלה. כך עם ישראל אם אחד עשה עוול לחברו אין מקום לשנוא אותו או לנקום בו. כדאי גם לזכור שאם נעשה עוול לאדם מן השמיים כיוונו שזה יעשה ע"י חברו זה. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...