יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

נשיא לא נשיא


כאילו הנשיא, הוא לא נשיא, ראש ממשלה, אינו ראש ממשלה, רבינו לא קיבל אותו (סבא צוחק)...

...הגויים מקבלים מכות, כל הגויים מקבלים מכות, כן, לולא זאת, אולי חס ושלום היו הורגים כל היהודים.

ועכשיו ברוך השם אנחנו רואים שנהפך להפך - הדור החדש, עכשיו הם אומרים לכל הרבנים: "אנחנו רוצים רק ברסלב" (סבא צוחק)...

...אני רוצה להדפיס ספרי רבינו ז"ל, והם רוצים כסף......כבר לישון, נו, העולם ממשיך לישון, לאכול ולישון, מה זה? (סבא צוחק)
... מה להודיע? להודיע, להודיע, להודיע, אה, וודאי, אבל מה להודיע? יש לנו לספר שנים, שנים רבות מה זה ברסלב (סבא צוחק),

..."פרנסה"? רק ביטחון! (סבא צוחק) 

רבי נתן ... הוא אמר למתנגדים שזרקו אבנים, הוא אמר להם: "גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו" (סבא צוחק)  

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...