יום ראשון, 11 בדצמבר 2011

דיבורים מסבא


כל מה שאתם שומעים ממני, עוד לא אפילו טיפה מן הים.
בפרט אני ראיתי, פלאות כאלה
פלאות מעולם הבא
פלאות כאלה
פלאות, פלאות, פלאות!

נלך, כמו שהולכים ומחפשים איזה דבר, נלך, נחפש איך זוכים לתיקון דגאולה, איך זוכים?[אישתי שואלת איפה אנחנו צריכים להיות...]...
"כל ישראל צריכים להיות בארץ ישראל", ככה אומר רבינו.

נמצאים בדור שנתגלה רבינו,
אם לא חס ושלום, אין מקום להיות, לישון, יכול שריפה, שריפה, שריפה, יכול לבוא (סבא צוחק)

התלמידים שלו הם חיילים כאלה, גיבורים כאלה, כן, נלחמים עם כל העולם, גיבורים!
רבינו הקדוש אמר: "כשיבוא משיח, יהיה הרבה מעשיות מכל אחד מאנשי, יהיה הרבה מעשיות".
אחד מאנשי רבינו, היה שקול כנגד כל העולם, כן, עם כל הגדולים.

שלא תשכח אותי אפילו בבית, לא, אל תשכח אותי! יהיה לנו קשר חזק, יש לנו קשר חזק.

רבינו הקדוש הוא היסוד של כל התורה, של כל השורש, של כל הצדיקים, של כל התורה.

הוא עורר בי טוב כל כך, והוא רוצה שיתקרבו חדשים, בני אדם חדשים, עולם חדש (סבא צוחק)

אני פתחתי ספר והיה שמה חתיכת נייר, והיה כתוב ככה בזה הלשון על הנייר, אלה הדיבורים: "מאד היה קשה לי לרדת אליך להגיד לך תלמידי היקר, ישראל בער... תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי מאוד מעבודתך"

הוא מדבר עם כל העולם, עם כל אחד ואחד, כל דיבור שלו הוא כתוב בספר והוא מדבר לכל אחד ואחד, לכל העולם, זה רבי כזה שהוא מדבר עם כל העולם (סבא צוחק)

"אני נהר המטהר מכל הכתמים". נו, כל העולם משוגע, יש נהר כזה!באומן, משהו מציע לסבא לשתות:
[קולה, קולה]
קוקה קולה, קוקולה ?
[לא, פפסי קולה]  אה? [פפסי קולה]
חצי קולה?  (סבא צוחק)
לחשוב, לא לשכוח מה שאנחנו מדברים

צריכים לעשות (לילד) כובעים חזקים ויהיו, לא יפלו, יפים וחזקים, כן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...