יום חמישי, 1 בדצמבר 2011

מי שמחפש אמת אז...


 [אני רציתי לשאול, מי שהוא לומד כל היום תורה, כמה שעות צריך ללמוד ספרי רבינו? ]
מי שהוא מחפש אמת, השם יתברך מאיר לו הכל מה שהוא צריך, שיעשה הכל מה שהוא צריך, כן.
אני ראיתי שיש בעולם גבורה כזה, שאני ישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה ספרי ברסלב "ליקוטי מוהר"ן", "ליקוטי הלכות" ו"ליקוטי תפילות" ותהלים, וראיתי שאין פחד, אני הייתי יחיד, והם היו כולם מתנגדים ורודפים, ואני היה לי גבורה כזה שאין בעולם, הם התפלאו מאוד, איך אני מחזיק מעמד?
וגם כן האדם, אם האדם מחפש אמת, אז הוא זוכה, השם יתברך פותח את עיניו והוא רואה אמת ויודע איך להתנהג, איך... מה לעשות, איך לתקן הכל ואיך לחזור להשם יתברך ולתורה, לאמונה, לאמת.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...