יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה

אמר רבנו זכרנו לברכה שאפילו הישיבה בעצמה שיושבים בחדר מיוחד לבדו גם זה טוב מאוד.
ואף על פי כן אפילו אם אין זוכין יהיה לו חדר מיוחד אף על פי כן יכולין להתבודד ולדבר בינו לבין קונו (ה' יתברך)
ואמר רבנו זכרונו לברכה שתחת הטלית הוא גם כן חדר מיוחד , כי כשמשלשין הטלית על עיניו יכולין לדבר בינו לבין קונו מה שרוצין.
גם יכולים להתבודד ולפרש שיחתו כששוכב על מטתו ומכסה עצמו בהסדין .
שכך נהג דוד המלך , זהו בחינת "אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה" (תהילים ו,ז)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...