יום שלישי, 6 בדצמבר 2011

לא לערב מים במשקיו

כתוב בספר המדות, ערך ממון אות סז, ז"ל מזונות של אדם נתמעט ... כשמערב מים במשקיו, ע"כ, וכן בריש ערך שרים כתוב ז"ל מי שסבאו מהול במים השרים אינם נוהגים עמו בישרנות, ע"כ. ובתומי מעולם הבנתי את הערך הראשון סתם, שלא לערב מים במשקה (ועל כן הייתי שם את המים קודם...). אבל אתמול החברים אמרי לי שזה פשוט שאין האיסור הזה מיירי אלא במי שמוכר את המשקה, ואסור משום רמאות, ונראין דבריהם, וכעת אני מסופק אם צריכים לזהר על משקה האישי.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...