יום שני, 12 בדצמבר 2011

כוח לעמוד בהיכל המלך.

"ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך" (דניאל א, ד)
כי יש למעלה היכל המלך,
ולמטה היכל המלך הוא - הדבור. "אדני שפתי תפתח" (תהלים נא, יז)
וצריך שיהיה לו כח לעמד בהיכל המלך בכח הצדיק וכו'
(הינו כשהצדיק חולק עליו ומדבר עליו יהיה לו כח לעמד)
(שיחות הר"ן ק"ה)

אין תגובות: