יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

הייתי מטוגן מאוד.

"טיגנו אותי מאד האבא והאמא והמשפחה וכל העולם, הייתי מטוגן מאד
[אה, טיגנו, טיגנו] כן, אבל אני לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מדוע, לא ידעתי, אם הייתי יודע אז מה שאני, מה שאני רואה עכשיו [היית מבקש עוד] הייתי, כן
[תביאו, תביאו עוד ביזיונות] אה, הייתי, הייתי... כן, אבל ברוך השם אני, אני יודע את ערכי, שאני כל כך, אני אינני רוצה ש... שאיש, שהבנים שלי ישמעו מה שאני מדבר, הם חושבים שהאבא שלהם הוא, הוא גדול, הוא... נו, אבל אני יודע האמת, קשה לי, היה קשה לי לקבל "תלמידי היקר", כן, וגם כן "עליך אמרתי"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...