יום ראשון, 11 בדצמבר 2011

רק הוא יכול

רבנו הקדוש הוא הבחיר של כל הדורות. אנחנו חולים כאלה, שאנחנו צריכים להרופא הכי גדול ביותר - זה רבינו! רק הוא יכול לעזור לנו!

חדש! הוא עושה הכל חדש, כל התורה! הוא כל החכמה, איך להיות יהודי איך לעשות תשובה איך לתקן הכל, הוא לומד אותנו, לימודים כאלה, שלא, עדיין לא נתגלו, חכמות כאלה, עדיין לא נתגלה בעולם! איך לתקן אותנו - רק הוא יכול!

(שיחות סבא)
נ נח נחמ נחמן מאומן ♥
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...