יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

לפני שנכנסין לשערי קדושה

ודע, שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכו' צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסין שערי הקדושה, וכל הצדיקים והיראים האמיתיים עברו בכל זה

אין תגובות: