יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

ליקוטי הלכות בעל פה עם הניגון של רבי נתן

להוי ידוע שר' משה ברסלבער ידע את כל הליקוטי הלכות בע"פ עם הניגון שאמרו מוהרנ"ת ז"ל ועם התנועות שעשה מוהרנ"ת ז"ל ולזאת מרוב אהבתו שהיה לר' משה כלפי מוהרנ"ת ז"ל זכה לזכור את כל תורתיו הק' של מוהרנ"ת ז"ל בעל פה

ור' משה מסר זאת לר' ישראל קארדונער את כל הליקוטי הלכות עם נגון של מוהרנ"ת


ור' ישראל קארדונער מסר זאת גם כן לתלמידו ר' ישראל בער את כל הליקוטי הלכות בע"פ עם התנועות והניגונים של מוהרנ"ת


ור' ישראל בער אמר פעם בנוגע לשיחה זו "וכל מילה שיצא לו מפיו (של ר' ישראל קארדונער) נכנס אליי כמו חץ בלב" 


תתארו לעצמכם כל כך הרבה מילים יש בליקוטי הלכות וכל מילה הייתה כמו חץ בלב וידוע שחץ בלב ממית את האדם אז כמה פעמים וכמה חיצים דקדושה קיבל ר' ישראל בער מר' ישראל קארדונער אין תגובות: