יום ראשון, 11 בדצמבר 2011

תורה תפילה ועבודת ה'

אמר: טוב היה להאדם שיבחר לו איזה מקום וישב שם יומם ולילה ויעסק
בתורה ותפלה ועבודת ה', וכשצריך לאכל ירוץ לתוך איזה בית ויקח שם בחפזון
איזה חתיכת לחם וכיוצא להעביר רעבונו, ואחר כך יחזר לעבודתו:
(שיחות הר"ן רמח)

אין תגובות: