יום ראשון, 25 בדצמבר 2011

פירוש השומר אמת לעולם על פי משל ממוהרנ"ת ז"ל

ספר מוהרנ"ת, איך שבהתגברות המחלקת שגבר השקר מאד והצליח, והאמת משלך כל כך ארצה, עד שכמעט אין להאמין בקיומו, וגם הכתוב מעיד על זה "ותשלך אמת ארצה". וכל זה התעורר בקרבו פעם בבוקר קודם התפלה עד שמחמת זה לא היה ביכולתו להתפלל כמו שצריכים להתפלל. וכן בקטנות מחין אלו התחיל להתפלל עד שהגיע לפסוקי דזמרה, וכמעט שהיה לאחר יאוש בתפלה זו לבוא בגדלות המוחין. אמנם כשהגיע להפסוק "השומר אמת לעולם", פתאם זכה להתנוצצות התרוממות המוחין ושמחה בלבו.

משל :
לדכס אחד היה לו גן נפלא, שבו נמצאו וגדלו כל מיני חלקי הצומח שבעולם, לבד מין אחד, שחלפו שנים הרבה ולא נמצא בהגן הזה מחמת שהוא יקר המציאות. עד שהגיע הזמן והשיג גרעין אחד ממין הצומח הזה והזריע אותו בגנו. ומחמת שהגרעין הזה היה יחיד מיחד ומיחס בגנו, ודוקא על גרעין כמוהו, הסכנה מרחפת ביותר עד שרואין אותו מגדל, הן מצד המכשירים לגדולו שצריכים להיות מכונים בשעה שהוא צריך להם, ובמידה מצמצמת לא פחות ולא יותר, והן מצד הצפורים האורבים על הגרעינים.

ובכן הפקיד על גרעין זה שומרי שעות מיחדים שתמיד ישגיחו על גרעין זה בעינא פקיחא, לא יסירו עין מעליו אף רגע אחד. כן עם האמת היקר המציאות ומשלך ארצה ועובר עליו מה שעובר, אבל אין לפחד על האמת המשליך אמת ארצה, והוא בעצמו "השומר אמת לעולם" עיניו עליו תמיד, עדי אמת מארץ תצמח תגדל ותצליח ותעשה פרי ושפת אמת תיכון לעד. ואחרי זה היתה תפלתו תפלת צדיקים, בגיל'ה רנ'ה דיצ'ה וחדו'ה.
אחד התאונן לפני מוהרנ"ת ז"ל אודות עבודת ה', ונחם אותו בזה שאמר לו בזה הלשון: תסתכל! אני כבר יהודי עם זקן אפור, ואני עוד מתגעגע להיות יהודי כשר.
עוד אמר: בימי הנעורים צריכים לעמל הרבה, כדי שבימי הזקנה יהיו לפחות יהודי כשר פשוט.
(ספר כוכבי אור)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...