יום חמישי, 1 בדצמבר 2011

לזכור יום המיתה, זה לא מפחיד, זה טוב

הסיפורי המעשיות, התורות, השיחות והחיי מוהר"ן וכל דיברי רבינו ורבי נתן הוא כולו, אנחנו צריכים לשמור כל רגע שאנחנו חיים, לשים כל כוחנו ומוחנו ולבנו בהליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, ושזה יהיה מונח בכל האיברים, בכל המח, בלב, בכל איבר, בשביל עבודת השם, לא, לא... לא בשביל להיות בקי בשביל, בשביל... [בשביל העולם] כן, זה כבוד גדול, בקי בליקוטי מוהר"ן, אבל לא בשביל כבוד, לא ב... רק בשביל... בשביל לעבוד השם יתברך עם כל דיבור, כן.

כל אחד לפי כוחו, לפי, לפי דעתו, אבל יכולים, אם רוצים באמת, אז נכנס ברכה, וזוכה לעסוק הרבה בעבודת השם, בתורה ותפילה, לפי הרצון, לפי... אם רוצים, אז יכולים לעבור על כל, על כל התורה כולה, רבינו הקדוש הוא מדבר, מה יש ללמוד, הש"ס ומפרשים, והתורה, מה שיש, אבל אם יש רצון לאמת, רצון חזק.. נו, העיקר הוא באמת, לחפש באמת, לא בשביל עצמו, ולא בשביל שם, בשביל כבוד, בשביל כסף, רק באמת בשביל השם יתברך, לדעת איך לעבוד השם יתברך, זה כל התורה...

(שיחות סבא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...