יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

חנוכה באור הצדיק

אב''י הנחל מכתב י':
זה שאנו מדליקין נר חנוכה כל אחד בביתו למטה מעשרה טפחים, כי הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים כאלה, עד שמאיר בחינת השגת אלוקות על-ידי צימצומים גם למטה בדיוטא התחתונה מאד, שהוא בחינת למטה מעשרה טפחים, שמעולם לא ירדה השכינה לשם; כי בגודל כחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים והגרועים מאד, אם רוצים לקבל, בבחינת: "כי אשב בחושך, ה' אור לי". וזה עיקר מצוות נר חנוכה, להדליק ולהאי אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידע היכן הצדיק האמיתי, שהוא ראש מובחר האמת שבין הצדיקים. כי עיקר הנס של חנוכה, שנכנעה מלכות הרשעה שהיא בחינת שקר, בחינת עבד, זוהמת הנחש, ונתגברה מלכות דקדושה של ישראל, שהם בחינת בן המלך, בחינת אמת.
צריך לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על-ידי-זה להמשיך הארת האמת, ונזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד.
אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...