יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

חכמות אין צריכים כלל

"כי עקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חכמות כלל. "

חכמה = חז"ל מפרקים המילה כח -מה'
רבי נחמן "היה מקפיד וכועס מאד על מי שהוא חכם בעיניו".
חשוב להדגיש: חכם בעיניו.
"חכם בעיניו"- להיות אדם שפועל רק מכוח ההשגה שלו בדברים!

מהי באמת החכמה? החכמה היא תפיסת הדברים על אמיתתן, לדוג':
החכמה שבתפילין היא למשל שהן מתקנות את עולם פלוני ומעלות אותו.
לימוד ענין זה מוביל אותנו לידיעת הכוח שמונח בתפילין- מה טמון בהן, וממילא- מה ניתן להוציא מהן.

אין תגובות: