יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

להדבק לרבי נחמן.

נתגלה לנו אור הצדיק האמת בעצמו, הוא רבנו ז"ל. אנחנו צריכים להתדבק רק אליו ולא לחפש במקומות אחרים, כי הוא דרך חדש כמו רשב"י והאר"י ז"ל והבעל שם טוב בעצמו. וממנו כבר לא יהיה חדשות עד משיח צדקנו.
(מכתבי שמואל)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...