יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

להדבק לרבי נחמן.

נתגלה לנו אור הצדיק האמת בעצמו, הוא רבנו ז"ל. אנחנו צריכים להתדבק רק אליו ולא לחפש במקומות אחרים, כי הוא דרך חדש כמו רשב"י והאר"י ז"ל והבעל שם טוב בעצמו. וממנו כבר לא יהיה חדשות עד משיח צדקנו.
(מכתבי שמואל)

אין תגובות: