יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

דיבור אחד מרבנו כולל הכל, בשביל לרפאות אותנו, בשביל לחדש אותנו ולרפאות אותנו רפואה שלימה, מי יכול לספר? מי יכול לתאר?

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...