יום חמישי, 1 בדצמבר 2011

בימינו שאין עונש צרעת, אז לשון הרע מביא ל...


היום מספרי לשון הרע אינם נענשים בצרעת משתי סיבות:
א.בזמן שבית המקדש היה קיים הצרעת הופיעה ב-3 צורות:
צרעת הבית
צרעת הכלים
צרעת הגוף
אם אדם דיבר לשון הרע, הנגע החל לפגוע בבית, כך שאותו אדם יכול עדיין לחזור בתשובה והכהן היה מטהר לו את הבית.
אם המשיך לדבר, הנגע פגע בכלים ובבגדים וגם אותם יכול היה הכהן לטהר.
אבל אם המשיך לדבר, לאחר כל הסימנים הללו, הנגע פגע בגופו וגרם לו להתרחק מחוץ למחנה כדי שלא יוכל להמשיך לדבר לשון הרע.
כלומר הצרעת סייעה לאדם להיפטר מעוון לשון הרע עוד בחייו (בעולם הזה).

אבל בימינו, בית המקדש לא קיים, קשה להיטהר מעוון לשון הרע, אז נשמתנו עולה לשמיים עם עוון לשון הרע.
ב.עניות שקולה לצרעת. לכן בעוון לשון הרע אדם יכול להיעשות עני. עוני זה יסיר את גאוותו, אשר מהווה לעיתים סיבה לדיבור לשון הרע.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...