יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

ימי חנוכה - זמן הארת הצדיק הגדול"בימי חנוכה ופורים מאיר הארה נפלאה שהוא הארת הצדיק הגדול שיכול להאיר גם בהנופלים מאד והחולים ביותר.
בחנוכה ממשיך כל אחד בביתו בחינת קדושת נרות המנורה שהם בחינת הארת תוקף הרצון דקדושה, שנמשך על-ידי הצדיק האמת בחינת משה שמדליק ומאיר כל נפשות ישראל באור גדול בכל מיני חושך ואפלה, ומצילם משטף מים רבים של כפירות ואמונות כוזביות שהם בחינת מימי המבול המתגברים להחריב את העולם.
עיקר האור של כל האורות שבעולם נמשך מהצדיק הגדול שהוא בחינת משיח, שהוא עוסק בכל דור להעלות נפשות ישראל מהיכלי התמורות והקליפות שעיקר התגברותם ע"י עצבות. והצדיק הזה ממשיך השמחה ממקור השמחה גם על הנפשות החלושות והירודות ביותר, שזה בחינת הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה טפחים.
ימי חנוכה הם ימי הודאה, בחינת שעשוע עולם הבא, ואז ממשיכין השמחה מקץ האחרון, מבחינת שלמות הגאולה שתהיה על-ידי משיח צדקנו"


(מכתב ח' ח"ב).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...