יום ראשון, 11 בדצמבר 2011

נחמן-זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו.

וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעניו ויקרא שמו נחמן, לאמור "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו", וצוה לו לבנות תיבת אמת ואמונה, אשר כל מי שרוצה להנצל – בוא יבוא בחדריו ויסגר בדלתותיו ויחבא בצל חכמתו הנוראה.

כי מי יהלל ומי ימלל עצם נשגבות גבורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עלאה דעלאה אשר לא נתגלה עדין מעולם, הקימים ונאמנים ומועלים לעד ולעולמי עולמים.
(אב"י הנחל צ)

אין תגובות: