יום שלישי, 6 בדצמבר 2011

לא לערב מים במשקיו

כתוב בספר המדות, ערך ממון אות סז, ז"ל מזונות של אדם נתמעט ... כשמערב מים במשקיו, ע"כ, וכן בריש ערך שרים כתוב ז"ל מי שסבאו מהול במים השרים אינם נוהגים עמו בישרנות, ע"כ. ובתומי מעולם הבנתי את זה סתם, לא לערב מים במשקה (ועל כן הייתי שם את המים קודם...). אבל אתמול החברים אמרי לי שזה פשוט שאין האיסור הזה מיירי אלא במי שמוכר את המשקה, ואסור משום רמאות, ונראין דבריהם, וכעת אני מסופק אם צריכים לזהר על משקה האישי.

אין תגובות: