יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

לעשות מהתורה תפילה

המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד
אלו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר בלשון מוסר
היה מעורר ומשבר את הלב מאד כי כלה מוסר השכל מוסר גדול ונורא מאד על כן צריך לזהר לקים מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה תפלה. כי תכף כשמתחילין להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפלה בודאי תעורר ותשבר את לבו
מאד כנזכר לעיל.
(שיחות הר"ן - קצו)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...