לעשות מהתורה תפילה

המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד
אלו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר בלשון מוסר
היה מעורר ומשבר את הלב מאד כי כלה מוסר השכל מוסר גדול ונורא מאד על כן צריך לזהר לקים מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה תפלה. כי תכף כשמתחילין להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפלה בודאי תעורר ותשבר את לבו
מאד כנזכר לעיל.
(שיחות הר"ן - קצו)

אין תגובות: