יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

איזה סוג רשעים?

דוד המלך חי וקיים, ובגמרא כתוב או דוד או בן דוד יבוא ויגאלנו, אז הוא הבקי בזה. והנה דוד המלך בתהלים פרט שיש סוג רשעים שהענין שלהם הוא "עד מתי", והוא מכנה אותם "עד מתי רשעים"!

צריכים נ נח, הרבה נ נח, נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות: