יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

איזה סוג רשעים?

דוד המלך חי וקיים, ובגמרא כתוב או דוד או בן דוד יבוא ויגאלנו, אז הוא הבקי בזה. והנה דוד המלך בתהלים פרט שיש סוג רשעים שהענין שלהם הוא "עד מתי", והוא מכנה אותם "עד מתי רשעים"!

צריכים נ נח, הרבה נ נח, נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...