יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

להתחיל מחנוכה דייקא.

חינוך- התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית


(רש"י, בראשית יד, יד)
ובליקוטי הלכות כתוב
חנוכה- מלשון חינוך
חנוכה הוא זמן של התחלה חדשה. בפשט הדברים עניינו חינוך והתחלה של עבודת המזבח, אך הוא גם רומז לנו שאפשר להתחנך בעבודת ה' בזמן זה. לעשות התחלה- ולדעת שיש לה סוף טוב, שהתקווה אכן קיימת. מה מתגלה בזמן זה? על כך כותב רבי נתן במשיבת נפש,"יש שיכולים לטעות מאחר שרואים עוצם ריחוקם מהאור, על כן יכול ליפול עליהם עצבות ומרה שחורה".האור של חנוכה איננו רק אור גשמי, אלא טמונה בו הארה קדושה המאירה את נשמת האדם
כשאדם רואה מצד אחד את קרבתו הגדולה של האור הנמצא לידו ממש, אך מצד שני הוא מרגיש את גודל הריחוק שלו ממנו, הוא יכול ליפול ולהתרחק מה' ח"ו
וושהאדם מתייגע מאוד וכל העיסוק שלו לא עוזר לו להתחבר חזרה לה', ועדיין אני נשאר בחוץ. ממצב כזה ניתן ליפול ולהיחלש"על כן מי שחס על עצמו באמת צריך להפוך הכל לשמחה, שדייקא על ידי שרואה ומבין עוצם התרחקות האור ממנו על ידי זה דייקא יגיל וישמח מאוד, כי הלא אף על פי-כן הוא רואה שהאור אצלו ממש, כי הלא אף על פי כן אנו מדליקים אור הקדוש של נר חנוכה בביתנו ממש".ואם שאנו יודעין שעדיין האור רחוק מאתנו מאוד, אדרבא, זהו שמחתנו שמרפאים אותנו ברפואות יקרים ונפלאים כאלה הבאים ממרחק גדול כל כך. ובזה יש לנו תקוה גדולה כי בודאי יוציאנו השם יתברך מכל צרותינו ויקרבנו אליו ברחמים".
"שכמו שגבר עלינו חסדו, לעשות לנו ניסים כאלה, שזכינו לאורות נפלאים כאלה הבאים ממרחק מאוד כדי לרפאות תחלואי נפשותינו, על ידי זה אנו בטוחים בביטחון חזק שבודאי יושיענו ברחמיו ויוסיף לעשות עמנו ניסים חדשים ונפלאים עד אשר נשוב אליו באמת, ויגמור מה שהתחיל, כי דבר אלוקינו יקום לעולם".

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...