יום רביעי, 7 בדצמבר 2011

השם הוא אב שרוצה שיכבדו את בניו

החפץ חיים מביא משל: בנו של ראובן התנהג באופן לא ראוי. שמעון פרסם עניין זה ברבים. לראובן (האב) יש תרעומת גדולה על שמעון שלא ניסה למנוע מהבן לעשות מעשים אלו או לפחות להוכיח את הבן בצורה שקטה שאינה מפורסמת. 
כך הקב"ה מתייחס לעם ישראל כבניו וכך הוא רוצה שהם יתייחסו אחד לשני.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...