יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

לצעוק הרבה מעומקא דליבא

כך קיבלתי מרבי המובהק מוהר"ר ברסלבר, שלזכות לעצה אמיתית צריכין מקודם לצעוק הרבה הרבה מעומקא דליבא בחינת "צעק ליבם" "ותקננו בעצה טובה מלפניך" ואחר הצעקה צריכין להביט על ההשגחה, ויש הרבה לכתוב ולספר..
(מכתבי ר' ישראל קרדונר)

אין תגובות: