יום חמישי, 8 בדצמבר 2011

שיר השירים

צוה לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו שיקום קדם אור היום ויאמר
שיר השירים כלו. ואמר שכל הרפואות שבעולם כלם כלולים בשיר השירים. וכן
היה שתכף היה שנוי להחולה וחזר לאיתנו:
(שיחת הר"ן רמג)

אין תגובות: