רבינו הקדוש הוא השורש והעיקר
העיקר אנחנו צריכים לבטל חכמתנו ודעתנו ושכלנו לבטל לגמרי!
רבינו הקדוש הוא השורש והעיקר.

אין תגובות: