יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

להפיץ ספרי רבינואנחנו צריכים למסור כל נפשנו ודורנו על זה, ושיהיה בכל מקום ספרי רבינו ז"ל

אז יהיה הגאולה השלימה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...