יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

להפיץ ספרי רבינואנחנו צריכים למסור כל נפשנו ודורנו על זה, ושיהיה בכל מקום ספרי רבינו ז"ל

אז יהיה הגאולה השלימה.

אין תגובות: