יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

אמונה בעצמי שיש לי כוח לפעול בתפילתי.

צריכין להתחזק מאוד באמונה שלמה להאמין בעצמו שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו ושיחתו בינו לבין קונו

כשזוכה להתגבר בכל כוחו להתפלל בכוונה ולהתבודד , עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו ,כגון שמתפלל על איזה דבר ונענה , אז הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו , שיש לו כוח לפעול בתפלתו,מאחר שרואה שגם תפלתו שמע השם יתברך ונענה,ואז נעשה אצלו כלי לקבל השפע על ידי דיבורי התפילה, כי עיקר התהוות הכלי על ידי אמונה ,דהינו על ידי שמאמין גם בעצמו שה' יתברך שומע גם תפילתו
(השתפכות הנפש - אמונה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...