יום שני, 26 בדצמבר 2011

רק תבקש מה' ותקבל

אין הקב"ה חפץ לחייב כל בריה אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם.
ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו ועושה עמו חסד,כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים,אני עושה חסד עמו.
(תנחומא)

אין תגובות: