לדבר עם ה' יתברך כמו לפני חבר טוב


לדבר ,לדבר עם ה' יתברך כמו לפני חבר,ככה רצה רבנו הקדוש,שנדבר עם ה' יתברך כמו עם חבר טוב .
יכולים לדבר עם ה' יתברך לספר לו הכל מה שעובר עליו.
מספרים לו:מה אתה אומר? "אני צריך את זה, ואני צריך את זה"
לדבר עם ה' יתברך כל מה שהוא רוצה , כל מה שהוא צריך.
לדבר עמו כמו שמדברים עם בן, עם אבא, בלשון רגילה
להתפלל אל ה' בפשיטות ולהאמין בה' על כל דבר.


אין תגובות: