מצוות נר חנוכה

על ידי הזהירות במצוות נר חנכה כראוי, זוכים לדעת אמתית ולזכרון אמתי. היינו שזוכרים כראוי שנמצא עוד עולם. ועל ידי זכירה זו נצולים מחטאים רבים ועוונות, וזוכים ליראת ה' כראוי
(עצות המבוארות - חנוכה, ב).

אין תגובות: