יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

מצוות נר חנוכה

על ידי הזהירות במצוות נר חנכה כראוי, זוכים לדעת אמתית ולזכרון אמתי. היינו שזוכרים כראוי שנמצא עוד עולם. ועל ידי זכירה זו נצולים מחטאים רבים ועוונות, וזוכים ליראת ה' כראוי
(עצות המבוארות - חנוכה, ב).

אין תגובות: